Menu

Państwo potrzebują językowo i fachowo dobrego tłumaczenia polskiego dokumentu lub tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język niemiecki, ponieważ np. chcą Państwo nostryfikować w Niemczech swój dyplom lub tytuł zawodowy, czy też biorą Państwo udział w przetargu w Niemczech i muszą przedłożyć w tym celu dokumenty w przekładzie na język niemiecki,

albo oczekują Państwa ważne rozmowy z niemieckimi kontrahentami lub partnerami, przy których konieczna jest pomoc profesjonalnego pośrednika językowego, lub planują Państwo konferencję lub posiedzenie z udziałem gości z Niemiec, dla których trzeba zapewnić tłumaczenie symultaniczne, czy też chcą Państwo zawrzeć w Niemczech związek małżeński i nie władają w wystarczającym stopniu językiem niemieckim, w związku z czym w Urzędzie Stanu Cywilnego muszą Państwo skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego.

Takie i wiele innych usług oferuję Państwu jako tłumaczka przysięgła języka niemieckiego i tłumaczka konferencyjna.

Jako profesjonalny usługodawca gwarantuję Państwu terminową realizację zleceń, kompetencję fachową, spójność pod względem stylu i jakości oraz bezwzględną poufność w odniesieniu do przedłożonych mi dokumentów.

Jola Karman-Endrich

 

...profesjonalistka języka niemieckiego na Państwa usługi...
Początek strony