Menu

Tłumaczenia ustne z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski

  • tłumaczenia konsekutywne (np. negocjacje handlowe, spotkania biznesowe, stawiennictwo przed notariuszem, sądami itp.)
  • tłumaczenia symultaniczne (kabinowe) (np. konferencje, zjazdy i kongresy, konferencje prasowe itp.)

 
Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski

 

Ekonomia, handel, finanse
korespondencja handlowa, oferty, raporty, roczne sprawozdania finansowe, statuty spółek, biznesplany, artykuły prasowe, dokumentacja przetargowa, rejestry handlowe, analizy ekonomiczne, prospekty reklamowe, prezentacje, strony www…

Energetyka i gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna
dokumentacje techniczne, dokumentacje przetargowe, materiały szkoleniowe i prezentacje, analizy wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacje projektowe…

Prawo, edukacja
umowy, ustawy, rozporządzenia, protokoły, ekspertyzy prawne, ogólne warunki handlowe, wyroki, pisma urzędowe, akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne i kwalifikacyjne, dyplomy, świadectwa pracy…

Zarządzanie personelem i polityka społeczna
umowy społeczne, polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenia społeczne, umowy o pracę, układy zbiorowe pracy, umowy zakładowe, europejskie rady zakładowe...

I inne…

 

buch 950 pl trans

Początek strony